<div><span style="font-size:16px;">Tampereen ammattikorkeakoulu</span></div><div><br></div> helpdesk.tamk.fi Sähköisen tenttimisen palvelu -Tenttiterraario ja Exam - Helpdesk - Tampereen ammattikorkeakoulu
<div><span style="font-size:16px;">Vaasan yliopisto</span></div><div><br></div> www.univaasa.fi Sähköinen tenttiminen
<div>Haaga-Helia</div>
<div><span style="font-size:16px;">Helsingin yliopisto</span></div><div><br></div> blogs.helsinki.fi Sähköinen tenttimispalvelu
<div><span>Itä-Suomen yliopisto</span></div> kamu.uef.fi Yleistä Itä-Suomen yliopistolla on käytössä Exam-tenttijärjestelmä (https://exam.uef.fi/). Sähköiset tenttijärjestelmät mahdollistavat tenttien, kirjallisuuskuulustelujen ja kypsyysnäytteiden järjestämisen automaattisesti valvotuissa tiloissa. Kyse ei kuitenkaan ole Moodle-verkkotentistä. Sähköiseen tenttijärjestelmään sopivat sellaiset tentit, joiden kysymykset eivät ole kaikille opiskelijoille samat, vaan tenttijärjestelmä arpoo jokaiselle opiskelijalle omat tenttikysymykset opettajan tekemästä kysymysjoukosta. Järjestelmät eivät siis sovellu kuulusteluihin, jossa kaikki tenttijät vastaavat samaan …
<div><span style="font-size:16px;">Jyväskylän yliopisto</span></div> www.jyu.fi eTentti ohjeet 4.0.3
<div>Lappeenrannan teknillinen yliopisto</div>
<div>Oulun ammattikorkeakoulu</div>
<div><span style="font-size:16px;">Oulun yliopisto</span></div> www.oulu.fi Tilojen aukioloajat Suorittaessasi tentin virka-ajan ulkopuolella, tarvitset 24/7-kulkukortin päästäksesi rakennukseen. Tenttitilat suljettuina kesällä 1.7.-4.8.2019.
<div><span style="font-size:16px;">Satakunnan ammattikorkeakoulu</span></div><div><br></div> exam.samk.fi SAMK EXAM
<div>Hanken Svenska handelshögskolan</div>
<div>Savonia-ammattikorkeakoulu</div>
<div>Tampereen yliopisto</div>
<div>Tampereen teknillinen yliopisto</div>
<div>Turun yliopisto</div>
<div>Åbo Akademi</div>
<div>Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu</div>
<div>Lapin yliopisto</div>
<div>Lapin ammattikorkeakoulu</div>
<div>Jyväskylän ammattikorkeakoulu</div>
<div>Seinäjoen ammattikorkeakoulu</div>
<div>Lahden ammattikorkeakoulu</div>
<div>Saimaan ammattikorkeakoulu</div>
<div>Hämeen ammattikorkeakoulu</div> www.hamk.fi Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK kouluttaa nuoria ja aikuisia sekä tekee soveltavaa tutkimusta ja kehitystyötä.
<div>Karelia-ammattikorkeakoulu</div>
<div>Metropolia Ammattikorkeakoulu</div>
<div>Aalto-yliopisto</div>

Sign up

By signing up you agree to the Terms of Service.