EXAM-korkeakoulut Suomessa
<div><span style="font-size:16px;">Tampereen ammattikorkeakoulu</span></div><div><br></div> helpdesk.tamk.fi
<div><span style="font-size:16px;">Vaasan yliopisto</span></div><div><br></div> www.univaasa.fi Sähköinen tenttiminen
<div>Haaga-Helia</div>
<div><span style="font-size:16px;">Helsingin yliopisto</span></div><div><br></div> blogs.helsinki.fi Sähköinen tenttimispalvelu
<div><span>Itä-Suomen yliopisto</span></div> kamu.uef.fi Yleistä Itä-Suomen yliopistolla on käytössä Exam-tenttijärjestelmä (https://exam.uef.fi/). Voit suorittaan tenttijärjestelmässä olevan tentin oman aikataulusi mukaan opettajan määrittelemänä ajanjaksona. Tenttijärjestelmässä olevat tentit on mahdollista suorittaa Joensuun ja Kuopion kampuksilla. Voit suorittaa tenttisi myös muutaman muun korkeakoulun Exam-tilassa tenttivierailuna. Katso missä  korkeakouluissa tenttivierailu on mahdollista. Lue myös tenttivierailun ohjeet. Tenttitilat Tiloissa on kameravalvonta. Tenttitiloissa tehdään myös pistotarkastuksia, jolloin… Continue Reading Sähköinen tentti: tilat ja käytännöt
<div><span style="font-size:16px;">Jyväskylän yliopisto</span></div> www.jyu.fi eTentti-ohjeet
<div>Lappeenrannan teknillinen yliopisto</div>
<div>Oulun ammattikorkeakoulu</div>
<div><span style="font-size:16px;">Oulun yliopisto</span></div> www.oulu.fi Varmista opettajalta, että tentti on suoritettavissa sähköisessä tenttitilassa Exam-järjestelmän kautta. Ilmoittaudu tenttiin Exam-järjestelmässä.
<div><span style="font-size:16px;">Satakunnan ammattikorkeakoulu</span></div><div><br></div> exam.samk.fi SAMK EXAM
<div>Hanken Svenska handelshögskolan</div>
<div>Savonia-ammattikorkeakoulu</div>
<div>Tampereen yliopisto</div>
<div>Tampereen teknillinen yliopisto</div>
<div>Turun yliopisto</div>
<div>Åbo Akademi</div>
<div>Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu</div>
<div>Lapin yliopisto</div>
<div>Lapin ammattikorkeakoulu</div>
<div>Jyväskylän ammattikorkeakoulu</div>
<div>Seinäjoen ammattikorkeakoulu</div>
<div>Lahden ammattikorkeakoulu</div>
<div>Saimaan ammattikorkeakoulu</div>
<div>Hämeen ammattikorkeakoulu</div> www.hamk.fi Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK kouluttaa nuoria ja aikuisia sekä tekee soveltavaa tutkimusta ja kehitystyötä.
<div>Karelia-ammattikorkeakoulu</div>
<div>Metropolia Ammattikorkeakoulu</div>
<div>Aalto-yliopisto</div>

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.