<div><span style="font-size:16px;">АКТИВНОСТИ 2017/2018</span></div><div><br></div><div>Ова издание претставува надополнување и проширување на новата предвидена програма по физика за деветто...</div><div><br></div> aidafizika.weebly.com Ова издание претставува надополнување и проширување на новата предвидена програма по физика за деветто...
<div><span style="font-size:16px;">АКТИВНОСТИ 2013/2014</span></div><div><br></div><div>септември 2013 Реконструирани се подовите во ООУ “Димитар Миладинов” Општина Центар - Скопје.</div><div><br></div> aidafizika.weebly.com септември 2013 Реконструирани се подовите во ООУ “Димитар Миладинов” Општина Центар - Скопје.
<div><span style="font-size:16px;">АКТИВНОСТИ 2016/2017</span></div><div><br></div><div>Промоција на Е- учење Ако обезбедите доволен број на соодветни ресурси, ако имате пристап до интернет,...</div><div><br></div> aidafizika.weebly.com Промоција на Е- учење Ако обезбедите доволен број на соодветни ресурси, ако имате пристап до интернет,...
<div><span style="font-size:16px;">АКТИВНОСТИ 2014/2015</span></div><div><br></div><div>Можат да гласаат само членовите на Алијансата со кодот кој ќе го добијат по имејл. Сите нови членови на...</div><div><br></div> aidafizika.weebly.com Можат да гласаат само членовите на Алијансата со кодот кој ќе го добијат по имејл. Сите нови членови на...
<div><span style="font-size:16px;">АКТИВНОСТИ 2015/2016</span></div><div><br></div><div>25.09.2015 - РАЧНИ РАКОТВОРБИ Ники вели: “ Mерката ти е земена уште пред две три недели, кога на работилница одеше...</div><div><br></div> aidafizika.weebly.com 25.09.2015 - РАЧНИ РАКОТВОРБИ   Ники вели: “ Mерката ти е земена уште пред две три недели, кога на работилница одеше...
<div><span style="font-size:16px;">АидаФизика</span></div><div><br></div><div>КЛУБ "МЛАДИ ИСТРАЖУВАЧИ" ООУ "Димитар Миладинов" Општина Центар Скопје</div><div><br></div> aidafizika.weebly.com КЛУБ "МЛАДИ ИСТРАЖУВАЧИ" ООУ "Димитар Миладинов" Општина Центар Скопје
<div><span style="font-size:16px;">ООУ "Димитар Миладинов"</span></div><div><br></div><div>Домашна работа од Аида Петровска, по повод Работилница за современа настава "Примена на ИКТ во наставата по...</div><div><br></div> ooudimitarmiladinov.weebly.com Домашна работа од Аида Петровска, по повод Работилница за современа настава "Примена на ИКТ во наставата по...
<div><span style="font-size:16px;">Aida</span></div><div><br></div><div>Aida has an interactive profile on ThingLink</div><div><br></div> www.thinglink.com Aida has an interactive profile on ThingLink
<div><span style="font-size:16px;">ФИЗИКА</span></div><div><br></div><div>2016/2017</div><div><br></div> aidafizika.wordpress.com 2016/2017
<div><span style="font-size:16px;">ФИЗИКА </span></div><div><br></div><div>ФИЗИКА </div><div><br></div> aidapetrovska-fizika.blogspot.mk ФИЗИКА
<div><span style="font-size:16px;">Физика за основци</span></div><div><br></div><div>Физика за основци. 1.7K likes. Дополнителна литература</div><div><br></div> www.facebook.com Физика за основци. 1.7K likes. Дополнителна литература
<div><span style="font-size:16px;">Јавен профил</span></div><div><br></div> oer.mk Јавен профил
<div><span style="font-size:16px;">АКТИВНОСТИ 2018/2019</span></div><div><br></div><div>Доделување на плакети за еТвининг ознака за училишта наградени на ниво на Европа</div><div><br></div> aidafizika.weebly.com Вратена пратка со образложение дека оваа година нема да се случи изборот на просветен работник на годината....
<div><span style="font-size:16px;">АКТИВНОСТИ 2019/2020</span></div><div><br></div><div>АидаФизика</div><div><br></div> aidafizika.weebly.com АидаФизика

Sign up

By signing up you agree to the Terms of Service.