Работен дневник
<div><span style="font-size:16px;">АКТИВНОСТИ 2017/2018</span></div><div><br></div><div>Ова издание претставува надополнување и проширување на новата предвидена програма по физика за деветто...</div><div><br></div> aidafizika.weebly.com Ова издание претставува надополнување и проширување на новата предвидена програма по физика за деветто...
<div><span style="font-size:16px;">АКТИВНОСТИ 2013/2014</span></div><div><br></div><div>септември 2013 Реконструирани се подовите во ООУ “Димитар Миладинов” Општина Центар - Скопје.</div><div><br></div> aidafizika.weebly.com септември 2013 Реконструирани се подовите во ООУ “Димитар Миладинов” Општина Центар - Скопје.
<div><span style="font-size:16px;">АКТИВНОСТИ 2016/2017</span></div><div><br></div><div>Промоција на Е- учење Ако обезбедите доволен број на соодветни ресурси, ако имате пристап до интернет,...</div><div><br></div> aidafizika.weebly.com Промоција на Е- учење Ако обезбедите доволен број на соодветни ресурси, ако имате пристап до интернет,...
<div><span style="font-size:16px;">АКТИВНОСТИ 2014/2015</span></div><div><br></div><div>Можат да гласаат само членовите на Алијансата со кодот кој ќе го добијат по имејл. Сите нови членови на...</div><div><br></div> aidafizika.weebly.com Можат да гласаат само членовите на Алијансата со кодот кој ќе го добијат по имејл. Сите нови членови на...
<div><span style="font-size:16px;">АКТИВНОСТИ 2015/2016</span></div><div><br></div><div>25.09.2015 - РАЧНИ РАКОТВОРБИ Ники вели: “ Mерката ти е земена уште пред две три недели, кога на работилница одеше...</div><div><br></div> aidafizika.weebly.com 25.09.2015 - РАЧНИ РАКОТВОРБИ   Ники вели: “ Mерката ти е земена уште пред две три недели, кога на работилница одеше...
<div><span style="font-size:16px;">АидаФизика</span></div><div><br></div><div>КЛУБ "МЛАДИ ИСТРАЖУВАЧИ" ООУ "Димитар Миладинов" Општина Центар Скопје</div><div><br></div> aidafizika.weebly.com КЛУБ "МЛАДИ ИСТРАЖУВАЧИ" ООУ "Димитар Миладинов" Општина Центар Скопје
<div><span style="font-size:16px;">ООУ "Димитар Миладинов"</span></div><div><br></div><div>Домашна работа од Аида Петровска, по повод Работилница за современа настава "Примена на ИКТ во наставата по...</div><div><br></div> ooudimitarmiladinov.weebly.com Домашна работа од Аида Петровска, по повод Работилница за современа настава "Примена на ИКТ во наставата по...
<div><span style="font-size:16px;">Aida</span></div><div><br></div><div>Aida has an interactive profile on ThingLink</div><div><br></div> www.thinglink.com Aida has an interactive profile on ThingLink
<div><span style="font-size:16px;">ФИЗИКА</span></div><div><br></div><div>2016/2017</div><div><br></div> aidafizika.wordpress.com за основци
<div><span style="font-size:16px;">ФИЗИКА </span></div><div><br></div><div>ФИЗИКА </div><div><br></div> aidapetrovska-fizika.blogspot.mk ФИЗИКА
<div><span style="font-size:16px;">Физика за основци</span></div><div><br></div><div>Физика за основци. 1.7K likes. Дополнителна литература</div><div><br></div> www.facebook.com Физика за основци. 2K likes. Дополнителна литература
<div><span style="font-size:16px;">Јавен профил</span></div><div><br></div> oer.mk Јавен профил
<div><span style="font-size:16px;">АКТИВНОСТИ 2018/2019</span></div><div><br></div><div>Доделување на плакети за еТвининг ознака за училишта наградени на ниво на Европа</div><div><br></div> aidafizika.weebly.com Доделување на плакети за еТвининг ознака за училишта наградени на ниво на Европа
<div><span style="font-size:16px;">АКТИВНОСТИ 2019/2020</span></div><div><br></div><div>АидаФизика</div><div><br></div> aidafizika.weebly.com "Global Teacher Awards" и Њу Делхи, оставив за некој друг пат. Сигурна сум дека ќе се повтори. :)
<div><span style="font-size:16px;">АКТИВНОСТИ 2020/2021</span></div><div><br></div><div>Меѓу 100 најдобри наставници во светот за 2019 година Аида Петровска, наставник по физика при ООУ “Димитар...</div><div><br></div> aidafizika.weebly.com Меѓу 100 најдобри наставници во светот за 2019 година Аида Петровска, наставник по физика при ООУ “Димитар...

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.