Log in with Facebook Log in
Log in
Log in with Microsoft

Not registered? Sign up for free »

Marceli Studnicki

ks-kamienie.pl
Projektowanie i przygotowywanie pomników nagrobnych podlega, jak wiele innych sfer, dotychczasowym modom i trendom - sprawdź na witrynie ks-kamienie.pl, co dziś jest modne. Kiedy tak właściwie idziemy wzdłuż cmentarnych alejek, następne kwatery mają nagrobki o nie wyłącznie zbliżonych datach śmierci osób pochowanych, ale i pokrewna formę i materiał, z jakiego są wykonane.