Emmi Ollila

Virtuaaliset oppimisympäristöt asiakaspalvelualan koulutuksissa

Virtuaaliset oppimisympäristöt asiakaspalvelualan koulutuksissa

Virtuaalisia oppimisympäristöjä hyödynnetään yhä enemmän asiakaspalvelualan koulutuksissa. Niissä voi harjoitella haastavia tilanteita turvallisesti, perehtyä uusiin tiloihin ja kerrata työtehtäviä videoilta.  Gradiassa liiketoiminnan opiskelijat pääsevät harjoittelemaan reklamaatiotilanteita todentuntuisten simulaatioiden avulla. Hotel & Spa Resort Järvisydämen uudet työntekijät puolestaan tutustuvat virtuaalisen kierroksen avulla hotellin laajoihin tiloihin.  Tähän artikkeliin on koottu esimerkkejä ThingLinkin käytöstä asiakaspalvelualalla. 1. Haastavia asiakastilanteita harjoitellaan VR-laseilla Gradiassa Gradiassa luotiin ThingLinkillä 360-videosimulaatioteknologiaa hyödyntävä oppimisympäristö. Liiketoiminnan opiskelijat pääsevät harjoittelemaan todentuntuisia, simuloituja asiakastilanteita.  Asiakasreklamaatioiden hoitaminen on keskeinen osa myyjän ja asiakaspalvelijan työtä. Vuorovaikutustilanteiden harjoitteleminen opintojen aikana on kuitenkin perinteisesti ollut haastavaa. Nyt harjoittelu onnistuu virtuaalisessa oppimisympäristössä missä ja milloin vain. Kokonaisuus on kustannustehokas ja tukee ongelmanratkaisutaitojen kehittymistä ja kykyä soveltaa koulussa opittua käytäntöön. Pääset tutustumaan Gradian oppimisympäristöön tarkemmin yllä olevasta Virtuaalisen oppimisympäristön …

Virtuaaliset oppimisympäristöt asiakaspalvelualan koulutuksissa Read More

3D-mallit ja 360-videot tukevat oppimista sairaanhoitajien koulutuksissa

3D-mallit ja 360-videot tukevat oppimista sairaanhoitajien koulutuksissa

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri KSSHP ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto​ Poke loivat yhteistyössä 3D-malleja hyödyntävän oppimisympäristön ThingLinkillä. Materiaaleja käytetään Keski-Suomen Sairaala Novan koulutuksissa Jyväskylässä. 3D-mallien avulla sairaanhoidon laitteiden käyttöön pääsee tutustumaan milloin ja missä vain. 3D-mallit ja 360-videot konkretisoivat laitteiden käyttöä ja toimivat niin kesätyöntekijöiden perehdytyksissä kuin kokeneiden työntekijöiden kertausmateriaalinakin.  Koulutustilaisuuksissa virtuaalimateriaalit tarjoavat myös mahdollisuuden käänteiseen opetukseen. Työntekijät voivat perehtyä aiheeseen ja laitteiden käyttöön virtuaalisessa oppimisympäristössä 3D-mallien, videoiden ja infotagien avulla jo etukäteen, jolloin opetustilanteessa voidaan keskittyä enemmän käytännön harjoitteluun.  3D-malleja sairaalan ja ammattiopiston yhteistyönä  Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistaa 21 keskisuomalaista kuntaa ja se on Suomen suurin ei-yliopistollinen sairaanhoitopiiri. Keski-Suomen Sairaala Nova sijaitsee Jyväskylässä ja on sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoitoa tarjoava yksikkö. Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE tarjoaa ammatillista tutkintokoulutusta ja täydennyskoulutusta. Opinnoissa panostetaan erityisesti henkilökohtaiseen …

3D-mallit ja 360-videot tukevat oppimista sairaanhoitajien koulutuksissa Read More

College creates realistic simulations in ThingLink for emergency medicine, tourism and business studies

College creates realistic simulations in ThingLink for emergency medicine, tourism and business studies

At Samiedu Vocational College in Finland, teachers and employers jointly create training material with ThingLink that benefits both students and new employees. Learning material on patient classification, treatment of a stroke patient, and emergency driving is created for emergency medical care teaching. In the tourism sector, orientation materials are created in cooperation with Samiedu and Hotel & Spa Resort Järvisydän . The ThingLink team has worked in the project as a trainer and background support for design and production throughout the process. Co-production brings rewards for everyone The eWorking project is a two-year EU-funded development pilot project that will continue until August 2023. The goal of the project is to provide exciting and experiential digital learning in the workplace, as …

College creates realistic simulations in ThingLink for emergency medicine, tourism and business studies Read More

eWorking-hankkeessa luodaan simulaatioita todellisista tilanteista ensihoidon, matkailun ja liiketoiminnan opintoja varten

eWorking-hankkeessa luodaan simulaatioita todellisista tilanteista ensihoidon, matkailun ja liiketoiminnan opintoja varten

Ammattiopisto Samiedun eWorking-hankkeessa opettajat ja työnantajat luovat yhdessä koulutusmateriaalia, josta hyötyvät sekä opiskelijat että uudet työntekijät. Ensihoidon opetukseen luodaan ThingLinkillä oppimateriaalia potilasluokittelusta, aivohalvauspotilaan hoidosta ja hälytysajosta. Materiaali tulee hyödyttämään myös pelastuslaitoksen työntekijöitä. Matkailualalla perehdytysmateriaaleja luodaan Samiedun ja Hotel & Spa Resort Järvisydämen yhteistyönä kesätyöntekijöille ja opiskelijoille. ThingLink-tiimi on toiminut hankkeessa kouluttajana sekä suunnittelun ja tuotannon taustatukena koko prosessin ajan. Yhteistyö on ollut mukavaa ja kaikki hyötyvät.  Yhteistuottaminen on palkitsevaa eWorking-hanke on kaksivuotinen EU-rahoitteinen kehittämishanke, joka jatkuu elokuuhun 2023. Hankkeen tavoitteena on tehdä työpaikalla tapahtuvasta digioppimisesta innostavaa ja elämyksellistä yhteistyössä yritysten ja muiden työnantajien kanssa. Teemoina ovat muun muassa simulaatio-oppiminen, digiympäristöt työhön perehtymisen tukena ja etätyössäoppiminen. Pilottialoina toimivat perustason ensihoidon koulutus, liiketoiminnan perustutkinto sekä ravintola- ja matkailuala. Hankkeessa luotua oppimateriaalia käytetään …

eWorking-hankkeessa luodaan simulaatioita todellisista tilanteista ensihoidon, matkailun ja liiketoiminnan opintoja varten Read More

HyGGe virtual school introduces wellness technology through real-life scenarios.

HyGGe virtual school introduces wellness technology through real-life scenarios

In Finland, eight vocational educational institutions collaborated to create a diverse learning environment – the HyGGe school – where users can practice using wellness technology in day care and home settings. The learning environment was created using a combination of several platforms. The materials include virtual visits to kindergartens and a care home – created with ThingLink. The learning environment is open for everyone and was awarded the WinNova Pedagogical Project of the Year award. HyGGe school has received positive feedback for its vocational education which also helps to develop the skills of professional healthcare workers. The HyGGe virtual school is open to everyone The Finnish HyGGe School is a virtual learning environment open to all, where users can practice …

HyGGe virtual school introduces wellness technology through real-life scenarios Read More

Virtuaalisessa HyGGe-koulussa hyvinvointiteknologia tulee tutuksi tarinoiden avulla.

Virtuaalisessa HyGGe-koulussa hyvinvointiteknologia tulee tutuksi tarinoiden avulla

HyGGe-hankkeessa hyvinvointiteknologia halutaan tuoda tutuksi hyvinvointialan opiskelijoille ja ammattilaisille tarinoiden avulla. Aidontuntuiset caset auttavat muistamaan, että teknologia ei ole hoitotyöstä erillinen saareke, vaan sen tarkoituksena on tukea asiakkaiden arkea ja auttaa hyvinvointialan ammattilaisia keskittymään oleelliseen – asiakkaan kohtaamiseen.  HyGGe Hyvinvointiteknologia hyödyksi -hankkeessa 8 oppilaitosta yhdisti voimansa ja tuotti laajan ja monipuolisen oppimisympäristön, jossa käyttäjä pääsee harjoittelemaan hyvinvointiteknologian käyttöä muun muassa päiväkodin ja kotihoidon arjessa. Oppimisympäristö hyödyntää useita alustoja, joilla tuotettu materiaali nivoutuu selkeäksi kokonaisuudeksi. ThingLinkillä toteutettiin muun muassa vierailut päiväkotiin ja ikäihmisen kotiin. Kaikille avoin oppimisympäristö palkittiin WinNovalla Vuoden pedagoginen teko – kunniamaininnalla. Oppimateriaali kerää positiivista palautetta ja sitä käytetään ammatillisessa opetuksessa ja ammattilaisten osaamisen kehittämisessä. Kaikille avoin HyGGe-koulu  HyGGe-koulu on virtuaalinen kaikille avoin oppimisympäristö, jossa harjoitellaan hyvinvointiteknologian käyttöä. HyGGe-koulua …

Virtuaalisessa HyGGe-koulussa hyvinvointiteknologia tulee tutuksi tarinoiden avulla Read More

Studeo Cover Image

Thinglinkit monipuolistavat interaktiivisuutta Studeon oppimateriaaleissa

Miten sähköisissä oppimateriaaleissa voitaisiin hyödyntää teknologian mukanaan tuomia parhaita puolia? Miten voidaan esimerkiksi varmistaa, että opettaja huomaa, jos opiskelijat tarvitsevat apua tehtävissä? Tai miten mahdollistaa tekstien kuuntelu silloin, kun lukeminen on haastavaa? Sähköisten oppimateriaalien kustantaja Studeo on ratkaissut nämä kysymykset luomalla rikkaan oppimateriaalien kokonaisuuden. Oppimisympäristössä yhdistyvät laadukkaat sisällöt ja pedagogiset ratkaisut, joita tukevat oppimisteknologian parhaat puolet. Monipuolisessa sähköisessä oppimisympäristössä hyödynnetään myös ThingLinkiä ja erityisesti interaktiivisia kuvia. Esimerkiksi karttakuvista voidaan tehdä elävämpiä lisäämällä niihin tägien avulla lisätietoja eri kaupungeista ja vaikkapa videoita tai äänimaisemia eri puolilta maailmaa. Studeo oppimisen tukena  Studeo on suomalainen, vuonna 2013 perustettu sähköisten oppimateriaalien kustantaja. Yritys kustantaa oppimateriaaleja lähes kaikkiin oppiaineisiin alakoulusta lukioon. Studeon oppimateriaaleja käyttää yli 80 000 opiskelijaa ja niitä hyödynnetään yli 90 %:ssa Suomen …

Thinglinkit monipuolistavat interaktiivisuutta Studeon oppimateriaaleissa Read More

Norelco electrician training diversified with ThingLink

Norelco electrician training diversified with ThingLink

Finnish manufacturer Norelco wanted to invest in the training of new electricians. Their solution was a ThingLink learning environment in collaboration with the University of Applied Sciences XAMK and the vocational school Samiedu. The learning environment includes videos presenting the work steps, key instructions and links to additional information. Now, the learning environment is also used in face-to-face training and everyone benefits. The trainer can focus on supporting in problem situations, while the trainees can also rehearse the instructions independently. The virtual learning environment also benefits students in the field, who become familiar with the work steps and terminology used by companies whilst still studying. Norelco supports career advancement Norelco is a Finnish manufacturer of electricity distribution systems. Founded in …

Norelco electrician training diversified with ThingLink Read More

DIGIDEMO's modules help to teach transferrable skills to Finnish high school students

DIGIDEMO’s modules help to teach transferrable skills to Finnish high school students

How could transferrable skills, or “transversal competence” mentioned in the Finnish general upper secondary curriculum be taught in an inspiring way? For example, how to teach democracy and social competencies? A group of education professionals devised a digital learning environment, divided into different modules to be studied. The Finnish National Agency for Education provided funding for the idea and so the DIGIDEMO project started. In DIGIDEMO‘s ThingLink learning environment, students can test an imaginary upper secondary school welfare program, find out about a fictional municipal corruption case, try out the work of a Member of Parliament (MP) amongst many other things. The digital learning environment created by the DIGIDEMO project will be free to use in all Finnish high schools …

DIGIDEMO’s modules help to teach transferrable skills to Finnish high school students Read More

Norelcon sähköasentajien koulutukset monipuolistuivat ThingLinkillä

Norelcon sähköasentajien koulutukset monipuolistuivat ThingLinkillä

Norelcolla uusien sähköasentajien koulutuksiin halutaan panostaa, jotta työntekijät oppisivat työvaiheet kerralla oikein tuottavimmalla menetelmällä. Isommassa koulutusryhmässä väärinkäsityksiä syntyy helposti, kun kaikki eivät näe kunnolla työnopastajan näyttämiä työvaiheita. Työnopastaja ei myöskään ehdi auttaa kaikkia samanaikaisesti. Ratkaisuna Norelcolla luotiin ThingLink-oppimisympäristö yhteistyössä XAMK:n ja Samiedun kanssa. Alustalle koottiin työvaiheita esittelevät videot, keskeiset ohjeistukset ja linkit lisätiedon äärelle selkeäksi kokonaisuudeksi. Nyt kasvokkain tapahtuvissa koulutuksissa käytetään oppimisympäristöä oppimisen tukena ja kaikki hyötyvät. Työnopastaja voi keskittyä tukemaan pulmatilanteissa kun opastettavat voivat kerrata ohjeita myös itsenäisesti työn lomassa. Virtuaalisesta oppimisympäristöstä hyötyvät myös alan opiskelijat, joille työvaiheet ja yritysten käyttämä terminologia tulevat tutuiksi jo opiskeluvaiheessa. Norelco tukee uralla etenemistä Norelco on suomalainen sähkönjakelujärjestelmien valmistaja. Vuonna 1962 perustettu perheyritys suunnittelee ja valmistaa järjestelmiä energiasektorille, teollisuuteen ja rakentamisen tarpeisiin. Yrityksellä …

Norelcon sähköasentajien koulutukset monipuolistuivat ThingLinkillä Read More

Scroll to Top