Log in with Facebook Log in
Log in
Log in with Microsoft Log in with Clever

Not registered? Sign up for free »

Steinar Kjerag

www.adeptequity.com
Har man først en betalingsanmerkning eller inkassosak registrert på seg selv, blir man ansett som en upålitelig betaler, er risikoen for å låne deg penger ansett som større, og har de fleste banker en tendens til å ikke innvilge lånet i det hele tatt.

hjemmeside