Karl Tveit

www.thetasc.org
Og det dreier seg aldri om de store beløpene, men heller om en forhåndsdefinert sum som du kan låne innenfor en bestemt periode uten å betale renter.

hjemmeside