www.thinglink.com Savonlinnan kaupunginkirjasto Joeli
www.thinglink.com Pääaula
Tekijät: Venni Elomaa, Nikolai Gerasimov, Leevi Herranen, Veikko Härkönen, Leo Immonen, Valtteri Jalkanen, Joel Jartti, Arttu Kantanen, Aatu Karjalainen, Joona Kero, Enni Kiiveri, Jonne Mikkonen, Lilja Nikali, Sanni Nuutinen, Miro Oinonen, Kirsi Palo, Tino Pennanen, Valeriia Pennonen, Oona Ranta, Milla Silvennoinen, Moona Silvennoinen, Joel Vauhkonen ja Eveliina Ylitalo. Tekijöitä ohjasi lehtori Kari Niittymäki Kommenttia ja palautetta voi laittaa osoitteeseen kari.niittymaki@uef.fi
Uudessa opetussuunnitelmassa mainitaan äidinkielen oppiaineen tehtäväksi se, että oppilaita ohjataan toimimaan vastuulisesti, asiallisesti, turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti entistä monipuolisemmassa teksti- ja mediaympäristössä. Osana oppimaan oppimisen taitoja oppilaita ohjataan tekstilähtöiseen tuottamiseen. Opetuksen tavoitteena on antaa välineita ja herättää kiinnostus lukuharrastukseen. Tekstin tuottamisesta (S3) mainitaan mm., että opiskelussa harjoitetaan opiskelussa tarvittavien tekstin tuottamisen taitoja, kuten muistiinpanojen tekemistä ja tiivistämistä ja harjoitellaan lähteiden käyttöä. Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen (S4) -kohdassa mainitaan, että opetuksessa tulee hyödyntää lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa, esimerkiksi kirjastoa. Opetussunnitelmassamme on myös maininta: Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä ja luodaan kannustava oppimisympäristö, jossa oppilas rohkaistuu sekä kulttuuria luovaksi tuottajaksi sekä kulttuurin aktiiviseksi kuluttajaksi. Lisäksi kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja monipuoliseen käyttöön. Monipuolistetaan kirjaston käyttöä tiedon hankinnassa ja tutustutaan monimediallisiin tietolähteisiin ja niiden luotettavuuteen. Opastetaan mm. tiedon muokkaamiseen, tallentamiseen ja jakamiseen. Luodaan välittävä ja joustava oppimisympäristö, jossa pyritään tutkivaan ja yhteisölliseen tiedon tuottamiseen (S2). Kaikkia näitä yllämainittuja asioita opiskelimme tätä kirjastoprojektia tehdessäämme. Toivottavasti siitä on hyötyä myös muille koululaisille ja kuntalaisille. Norssin 2016-2017 4b-luokka ja lehtori Kari Niittymäki
Lähteet: Kirjastotyötekijä Marjo Asikaisen ja Maija Pitkäsen esittelykierrokset www.savonlinna.fi/kirjasto Savonlinnan kaupunginkirjaston esitteet
www.thinglink.com Projektin aloitus

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.