Haapsalus sõpruslinnad
Petlemm, Iisrael- Tee antud punktis foto, mis seostab omavahel Petlemma ja Haapsalu linnust. Ole loov!
Hanko, Soome- Moodusta oma rühmakaaslaste kehadega Hanko nimi ja tehke sellest foto.
Fundao, Portugal- Haapsalu ja Fundao said sõpruslinnadeks aastal 2004. Kirjutage liivale aastaarv ja tehke sellest foto.
Greve in Chianti, Itaalia- Itaalia ja meri, kes selle vastu saaks? Tehke foto Haapsalu Kuursaalist mere taustal.
Eskilstuna ja Haninge, Rootsi - Meie armastatud illustraator Ilon Wikland on pikalt elanud Rootsis aga tema sünnikodu on Haapsalus. Tee pilt Promenaadi 3 maja ees nii, et oleks näha majanumbrit.
Rendsburg, Saksamaa- Hapsal Dietrichi kohvik kuulus algselt Saksa juurtega Dietrichi perekonnale. Tee kohviku nimest pilt. (Karja 10)
Uman, Ukraina- Ukrainas on ligi 70% õigeusklikke. Tehke pilt EAÕK Maria-Magdaleena kiriku taustal.
Loviisa, Soome- Seisate maja ees, kus tegutses soomlastele kuulunud kohvik. Tehke pilt Soome lippu kujutavast elemendist.

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.