Log in with Facebook Log in
Log in

Not registered? Sign up for free »

Riiklik stardipauk, Stardipauk koolis, Õpilased: Digipäev...

×
Visit konguta.wordpress.com Loading..

Related images

Riiklik stardipauk www.samsungdigipoore.ee Digipööre
Stardipauk koolis konguta.wordpress.com Meie blogi, mis loodi digijuhi koolituse raames, kandis alapealkirja “Valmistume digipöördeks”. Täna hommikul avalikustati need 8 kooli, kes valiti välja 42 kooli seast pilootkoolideks.…
Õpilased: Digipäev kodus Digipäev koolis
Õpetajad: Koosõppimine teisipäeviti Koostegemine Veebiseminarid, eKoolitused Konkursid
Samsung Digipööre youtu.be 2014. aasta aprillis ametlikult välja kuulutatud Samsung Digipööre on koolide digitulevikuks ettevalmistamise programm, mis on kooskõlas Eesti elukestva õppe...
Meie veebiseminar youtu.be Veebiseminari viisid läbi Konguta kooli õpetajad ja õpilased
Koolile: Koostööpartner PVP Kogemuste jagamine Kogukond
Pärnu Vanalinn Põhikooli digipäevaraamat vanalinnadigi.weebly.com Digipöörde meeskond käis tutvumas Konguta kooli digipööramisega. Tutvusime majaga, piilusime tundidesse ja vahetasime mõtteid digiteemadel. Me nägime ja kuulsime palju. Konguta kool on lahke...
Sõpruskool vanalinnadigi.weebly.com Täna külastas Konguta kooli õpetajate naiskond meie kooli. Nad osalesid meiega digivahetunnis, külastasid õpetaja Anne Kaare matemaatikatundi ja õppisid koos meie õpetajatega tundma Samsungi...
Digikogemuse jagamine www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Kasutatud Samsung Digipöörde, Pärnu Vanalinna Põhikooli ja Konguta kooli kodulehel avalikustatud materjale
Strateegilised otsustused: blogid mentorlus konverentsus eKoolitused CC ja turvalisus IT arengukava, IT ressurss
Digitunskel konguta.wordpress.com Digitunskel on meie kooli õpetajate ühisloomingust ja koostööst sündinud sõna, mille all mõeldakse digitunni ülesehitust ehk tunni kava. “Digitunskel” koosneb justkui kolmest sõnast, mi…
Digivaramu Õppematerjalid Huvitav Kool posterkogumik Digivanasõnad ProgeTiiger, Nutilabor, Lahe asi konguta.wordpress.com Esitlusi: Konverentsil digimaailmast-konguta-koolisSiit lehelt leiab meie kooli õpetajate poolt leitud, kolleegidele tutvustatud ja meie koolis kasutatavad digivahendid. Oleme need kogunud ühte kes…