An Interactive Image
PODĚBRADSKÁ BRÁNA pěkně malovaná, I:kdo tu bránu maloval, ten barvy nešanoval, vymaloval na ni čtyři koně vraný:I Čtyry koně vraný, pěkně kšírovaný, I:kdo koníčky kšíroval,ten děvčátka miloval, ten už tady není,ten je odvedený:I Mějte se tu hezky, vy děvčátka všecky, I:až vy k tanci půjdete, tak si na mě vzpomeňte, že jsem s vámi býval, veselí užíval.:I

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.