Fauna i flora tajgi, Filmik o tajdze, Milionerzy, Czy wie...
Fauna i flora tajgi snack.to Fauna i flora tajgi.
Filmik o tajdze www.youtube.com YouTube
Milionerzy LearningApps.org Podaj prawidłową odpowiedź.
Czy wiesz, gdzie leży tajga? en.calameo.com Czy wiesz gdzie znajduje się tajga? Tajgi na Ziemi, Joonasl, wikipedia, CC BY-SA 3.0
Wisielec o tajdze LearningApps.org Wpisz w wolne miejsca prawidłowe litery.
Wykreślanka learningapps.org Znajdź 10 wyrazów ukrytych w tabeli.
Czy wiesz, że... en.calameo.com Czy wiesz, że… 1. Mech torfowiec: zajmuje ok.1/5 obszaru tajgi, rośnie na terenach bagnistych. 2. Dzięki chłodnemu klimatowi panującego w strefie północnych lasów iglastych, strefa ta jest bardzo słabo zaludniona. Klimat ten nie stwarza...
Wszystko o tajdze www.krajobraztajgi.republika.pl Prywatna strona Justyny Bieniek, studentki WDiNP
Tajga en.calameo.com Tajga Tajga - lasy szpilkowe występujące w północnej części Ameryki Północnej (Kanada), Europy oraz Azji w obrębie klimatu umiarkowanego chłodnego na półkuli północnej. Tajgę w większości porastają lasy szpilkowe oraz w niewielkim...
Quiz pl.globalquiz.org Które drzewo iglaste zrzuca igły na zimę?

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.