הגודל: אנרגיית גובה. יחידת המידה: ג'ול
הגודל: עוצמת גרביטציה. יחידת המידה: ניוטון לקילוגרם
הגודל: מסה. יחידת המידה: קילוגרם
הגודל: הגבהה. יחידת המידה: מטר
הגודל: משקל. יחידת המידה: ניוטון