hoofdstad Cario, belangrijke plek van inkomsten en industrie
de paarse lijn is de Nijl. de rivier die het land vruchtbaar maakt
de golf van suez. hier zitten de olieraffinaderijen. het is de grootste bron van de olie
de woestijn van Egypte, het grootste gebied wat ook niet vruchtbaar is
kanaal van suez. grote inkomst bron door het tolgeld

Sign up

By signing up you agree to the Terms of Service.