De zielenvisserij, Adriaen Pietersz. van de Venne, 1614
Aan de Protestantse kant staat de boom in bloei.
De Katholieke boom is aan de dorre kant.
De Paus door zijn Kardinalen gedragen.
Belangrijke Protestanten staan ook op het schilderij waaronder Prins Maurits en Prins Frederik Henderik.
Op de rand van de boot staat in het Latijn: fides, spes en caritas. Dat betekent: trouw, hoop en naastenliefde
Er komen donkere wolken boven de Katholieken.
De zon schijnt boven de Protestanten.
Aartshertogin Isabella, de landvoogdes van de Zuidelijke Nederlanden.
Een dwaasogende man aan de kant van de Katholieken.
Aan de boom hangt Psalm 1. Het bewijs dat het Protestantisme het enige echte geloof was.

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.