Google Drive для навчання
Доступно 24/7 у Google Хмарі<br />
Спільна робота, публікація та поширення. <br />
Перегляд історії змін для моніторингу процесу<br />
Інтеграція інструментів написання [документів] та посилань<br />
Велика економія паперу<br />
Публікація учнівських робіт<br />
Сумісно з програмами Microsoft Office<br />
Особистісно-орієнтовані опитувальники<br /><br />* миттєвий звотротній зв&apos;язок<br />* використовуються для планування додаткових занять<br />
Шаблони<br /><br />* Віртуальні копії<br />* Супровід учнів із початкової точки<br />
Робочі (майстер) класи з написання<br /><br />* коментарі<br />* правки однокласників<br />* вбудована підтримка написання [проекту]<br />
Організація з Google Календарем<br /><br />* альтернативний інструмент для організації роботи учнів<br /><br />* Дозволяє ефективно використовувати опубліковані вчителем матеріали<br />
Призначення завдань (форми Google)<br /><br />* Організація автоматичного тестування для учнів<br />* Відправка відповідей на вашу поштову скриню<br />
Презентації <br /><br />*Допомагати учням в отриманні досвіду<br />* Забезпечити учнів навчальним матеріалом в різні способи <br />
Цифрові замітки<br /><br />* Накопичити цифрові ресурси для навчання<br /><br />* використовувати коментарі для надання нотаток<br /><br />* інтегровано з текстовими інструментами<br />
Ментальні карти<br /><br />* співпраця в мозковий штурм<br /><br />* Візуалізація ідей <br /><br />* планування проектів<br />
Управління навчанням<br /><br />Створюйте та публікуйте прості документи із ссилками на ресурси та відео підручники (навчальні матеріали) для підтримки поцесу навчання ваших учнів<br />
Постери (плакати)<br /><br />* створення яскравих плакатів із текстами та ілюстраціями, пов`язаними із матеріалами<br /><br />* візуалізація ідей <br />
Автор Susan Oxnevad<br />
Створюйте словники<br /><br />* Використовуйте відео, картинки, інші інструменти<br /><br />* Створюйте опитувальники (тести) для огляду чи описів<br />
Мультімедія:<br /><br />* Вбудовуйте відео в документи<br /><br />*Вставляйте слайди<br /><br />*Додавайте ссилки до картинок<br /><br />* Плаваючий текст<br />

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.