OŠ,, Dositej Obradović" Ćićevac
U proseku naša škola ima oko 520 učenika koji su raspoređeni u 19 odeljenja u centralnoj školi i 6 mešovitih odeljenja u područnim školama.
Sva predmetna nastava odvija se u posebnim kabinetima. Tu su 3 kabineta za srpski jezik, 2 za metematiku, 2 za strane jezike, kabinet za biologiju, hemiju i fiziku, muzičko, istoriju, tehničko i informatičko obrazovanje i pored toga digitalna učionica sa 30 računara.
-Posedujemo i biblioteku sa preko 3000 knjiga. -Pored velike sportske sale, u dvorištu imamo teren za fudbal i košarku I nastojimo ih maksimalno iskoristiti. -Imamo i sopstvenu kuhinju i učestvovali smo u projektu "Zdrava škola" sa ciljem da se što bolje vodi računa o zdravoj ishrani dece.
- Naša škola je u programu obrazovanja odraslih “Druga šansa”. -U našoj školi sprovodi se inkluzivna nastava.
-U okviru škole postoji i stomatološka ordinacija. -Škola je obezbeđena i video nadzorom.
-Trudimo se da osavremenjujemo nastavu primenom novih nastavnih metoda, uvođenjem aktivne nastave, stalnim stručnim usavršavanjem nastavnika i stručnih saradnika. Organizuju se učeničke radionice u cilju podsticanja kreativnosti kod dece.
-Sarađuje se i sa drugim institucijama u gradu - Centar za kulturu, Vatrogasna služba, Školski dispanzer, Zavod za zapošljavanje i dr.
Izgled škole www.youtube.com Izgled OS ''Dositej Obradovic'' Cicevac Foto & Autor: Milan Mirkovic

Sign up

By signing up you agree to the Terms of Service.