Kollergang wandelroute Weert (interactief)
molensinweert.com De molen op de tekeningen van het kasteel van Weert Bijna een eeuw lang heeft in Hushoven, ongeveer op de plaats van de huidige Wilhelmus Hubertusmolen, een houten standaardmolen gestaan. Op sommig...
molensinweert.com Een storm werd de Smeetsmolen fataal Erg veel is er over de Smeetsmolen niet bekend. Toch vinden we in het gemeentelijk archief een oproep van het Weerter stadsbestuur dat iedereen die bezwaar heef...
molensinweert.com Olie voor de verlichting in de huizen van de inwoners van Weert De Ros-oliemolen van Kampers dateert uit 1768 en stond aan de Beekstraat, tegenwoordig de Beekpoort/Penitentenstraat net buiten de st...
Van Os molensinweert.com Veel is er niet bekend over de eerste jaren van de ros-oliemolen van Van Os in Weert. Zo weten we niet wanneer de molen werd gebouwd en wie de bouwer was. Wel beschikt het archief van het Erfgoedcl...
molensinweert.com   Weert kende vroeger een binnen- en een buitenmolen. De Buitenmolen lang buiten de stadsmuren in de buurt van de Sint Rumolduskapel. De molen werd daarom in de volksmond ook als Rumoldusmolen...
molensinweert.com Meel voor de bewoners van de (belegerde) stad Over de Binnenmolen weten we uit de archieven dat de molen is gebouwd in opdracht van de Heer van Weert en dat de molen al voorkomt op de staat van roe...
molensinweert.com Molen met de ongemeen dikke muren Johannes, Jacobus van Aeken, leerlooier van beroep, is de vermoedelijke bouwer van de molen die later bekend werd in Weert als de Clercxmolen Op den Drees, de huid...
molensinweert.com   De Boonesmolen (molen van Boonen), ook wel aangeduidt als Bonesmolen of Bonusmolen, werd in 1855 gebouwd als koren- pel- en oliemolen. De molen was van 1863 tot en met 1927 eigendom van de l...

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.