www.regeringen.se Det kan bero på att sidan tagits bort eller att du skrivit en felaktig adress i adressfältet. Prova gärna att använda sökfältet.
unicef.se FN:s barnkonvention slår fast att barn är individer med egna rättigheter. I UNICEFs arbete utgår vi alltid från barnkonventionen, den är vårt uppdrag.
unicef.se FN:s barnkonvention slår fast att barn är individer med egna rättigheter. I UNICEFs arbete utgår vi alltid från barnkonventionen, den är vårt uppdrag.
www.manskligarattigheter.se Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter innehåller information om vad mänskliga rättigheter är och vad regeringen gör på området.
www.manskligarattigheter.se Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter innehåller information om vad mänskliga rättigheter är och vad regeringen gör på området.
Stödmaterial/Skolverket engrundavvarde.wordpress.com I skolverkets stödmaterial ”Förskolans och skolans värdegrund; förhållningssätt, verktyg och metoder” ges råd och stöd för hur man praktiskt kan arbeta med värdegrunden, tips på litteratur som kan …
Lika rättigheter i Skolan /DO www.do.se

Sign up

By signing up you agree to the Terms of Service.