Kurkistus sosiaalisen median hyötyihin opetuksessa
Käytä sosiaalista mediaa osana kurssiasi luomalla kurssille salattu sisäinen ryhmä vaikka facebookiin.
Käytä facebookia vaikka tehtävien jakopaikkana itseltä oppilaille, oppilaiden jakopaikkana heidän kuvilleen toisille kommentoitavaksi tai kurssin sisäisten asioiden levitykseen.
Anna opiskelijoiden tehdä avatar, luoda ympäristö ja lisätä tekstit johonkin opiskeltavaan asiaan liittyen vaikka Bitstripsissä. bitstrips.com Bitmoji is your own personal emoji. Create an expressive cartoon avatar, choose from a growing library of moods and stickers - featuring YOU! Put them into any text message, chat or status update.
Jaa helposti sosiaalisessa mediassa netissä myös muiden opettajien tai tutkijoiden ja asiantuntijoiden julkaisemia tehtäviä, artikkeleita tai tekstejä. www.hyvejohtajuus.fi Ajattomuus on aina ajankohtaista

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.