. דוגמא נוספת להמשכיות וקשר מדור לדור - בית קפה ומסעדה בנהריה www.peopleil.org