Plano da biblioteca
Nesta sección da biblioteca, temos a literaratura en lingua galega. Os libros levan un punto amarelo no canto para diferencialos das obras en lingua castelá. A sección está dividida en Narrativa (N), Teatro (T), Poesía (P), Ensaio (E), Obras de consulta de lingua (806.99) e Obras de consulta de literatura (869.9)
Aquí están as revistas e a prensa diaria.
Este é o expositor de NOVIDADES, nos caixóns están os CD de música.
Nesta sección atoparás a literatura en lingua castelá. As subseccións son as mesmas ca en lingua galega: Narrativa (N), Teatro (T), Poesía (P), Ensaio (E), Obras de consulta de lingua (806.0) e Obras de consulta de literatura (860).
Aquí, á dereita mirando cara ao fondo, están as películas e á esquerda, os cómics en lingua galega (con punto amarelo) e en lingua castelá.
Esta é a zona de ordenadores. Temos oito.
A área de lectura informal con sofá, sillón e mesiñas para unha lectura máis lixeira.
Nestes módulos, temos as obras en lingua francesa e lingua inglesa. Hai un código de cores que che orientará sobre a súa dificultade: dende o máis sinxelo, o amarelo, ata o nivel avanzado, o branco, pasando polo verde, azul, vermello e marrón.
Aquí están as obras literarias de Grecia e Roma e tamén gramáticas e dicionarios de latín e grego, libros de mitoloxía, novela histórica ambientada na antigüidade grecolatina, obras de consulta...
Nestes dous módulos atoparás obras de Enxeñería técnica, Informática, Física e Química, Astronomía, pero tamén na parte inferior Economía, Dereito e Traballo.
Aquí, Matemáticas, Ciencias naturais e da saúde e na parte baixa Deportes.
Nestes andeis atoparás Música, Relixións e Biografías.
Aquí, todo o que hai sobre Arte na nosa biblioteca.
Esta é a sección de Xeografía e Historia.
Aquí, Antropoloxía, Socioloxía, Filosofía e Ética.
Para rematar Dicionarios e Enciclopedias. Tamén hai algún dicionario na libraría central para telos máis á man desde os postos de lectura.
Este é o lugar de traballo do persoal da biblioteca.
Depósito de acceso restrinxido.
Nesta mesa está o novo material que se vai rexistrar e catalogar.