Alçada de qualsevol de les seves cares laterals.
És un poliedre que té dues cares paral · leles o iguals anomenades bases i les seves cares laterals són paral · lelograms. youtu.be El prisma: Definición, tipos, partes, área y volumen - MasterD - YouTube
Distància entre les dues bases o del vèrtex a la base.
La generatriu és la línia exterior d'una superfície que en girar al voltant d'un eix dóna lloc a un cos de revolució com el cilindre o el con.
Punt on concorren dos costats.
És la regió del pla limitada per tres o més segments. www.vitutor.net Polígono, elementos de un polígono, clases de polígonos, dibujos de polígonos, polígonos cóncavos, convexos, triángulos, cuadrilateros, pentágonos, hexágonos. Primaria, ESO.