This image has been tagged as the property of Getty Images, and is not licensed for commercial Thinglink use. Please either host the image elsewhere or use a free account.
De school van athene - Interactief
De schildering toont een filosofenschool waar beroemde Griekse filosofen en geleerden, zoals Aristoteles, Plato en Socrates, in groepjes staan te praten. In het midden staan Plato (links) en Aristoteles (rechts), converserend met elkaar. Een enkel gebaar symboliseert de kern van hun filosofie: Plato wijst naar boven, Aristoteles strekt zijn arm voor hem, met zijn handpalm naar de aarde gericht. Plato symboliseert de speculatieve filosofie doordat hij naar boven wijst, naar het spirituele, het bovennatuurlijke. Aristoteles wijst juist naar de aarde, als bron voor alle wetenschappelijk kennis.
Een filmpje dat het hele fresco beschrijft. Geeft ook een impressie van de ruimte waarin het fresco zich bevind (in het Engels) www.youtube.com Masterpieces of Western Art Columbia University Art Humanities Series Masterpieces of Western Art at Columbia University is part of the Art Humanities Series...
Rafaël was een kunstschilder uit Italië. Hij was geboren op 6 april 1483 te Urbino en gestorven op 6 april 1520 te Rome. Hij werd slechts 37 jaar. Zijn echte naam was Raffaello Sanzio. Hij was een wonderkind op het gebied van schilderkunst, hij leerde heel snel en schilderde levensecht. Eén van zijn meesterwerken was de beschilderingen in de Stanza della Sengatura van het Vaticaan (waarvan deze fresco slechts één fragment is). Hij beelde zichzelf ook af op het schilderij (de man met de zwarte hoed). upload.wikimedia.org
Wie maakte het: Rafaël Santi Wat is het: een muurschildering in fresco techniek Wanneer is het gemaakt: 1509-1510 Wat is er afgebeeld: een verzameling van grote Griekse denkers, wiens gedachtegang in de renaissance nog steeds belangrijk was. Waarom is het gemaakt: De muurschildering is gemaakt in opdracht van de paus Julius II voor de aankleding van de pauselijke vertrekken. Waar is het te vinden: In het Vaticaan, in de zaal Stanza della Segnatura (kamer van de archieven). Deze kamer wou de paus inrichten als bibliotheek, de muurschildering over wijsheid is dus ontworpen voor een kamer waar wijsheid verzameld zou worden. Heden ten dage is deze zaal onderdeel van de Vaticaanse musea.
Socrates, die vier vingers ophoudt. Deze symboliseren de vier stadia die men moet doorlopen om een filosofisch gesprek te voeren, geometrie, astronomie, aritmetica en stereometrie. Ook de vier treden van de trap verwijzen hiernaar. De leuze “Ken u zelf”, was zijn leidmotief bij de benadering van kennis over de werkelijkheid. Hoe kan iemand iets kennen, als hij zichzelf niet kent?
Pythagora was een Grieks wiskundige, wijsgeer, filosoof en hervormer, die door sommigen als één der Zeven Wijzen wordt beschouwd. De stelling van Pythagoras is waarschijnlijk de bekendste stelling in de wiskunde. De stelling zegt iets over de relatie tussen de rechthoekszijden en de schuine zijde (hypotenusa) van alle rechthoekige driehoeken. In de rechthoekige driehoek ABC zijn de zijden a en b de rechthoekszijden. De zijde c noemen we de schuine zijde (a²+b²=c²). nl.wikipedia.org Stelling van Pythagoras - Wikipedia
Rafaël is een van de meest bekende schilders uit de renaissance, meer bepaald de hoogrenaissance. Deze kunststroming vond plaats van ongeveer 1498 to 1520 in Italië. Rome en het Vaticaan waren het centrum voor kunstenaars van over de Westerse wereld. Vele wereldbekende kunstwerken zijn in deze tijd vervaardigd. Enkele voorbeelden zijn: de David van Michelangelo, het Laatste avondmaal van Leonardo Da Vinci en de Sint-Pieter basiliek in Rome. nl.wikipedia.org Ongeldige paginanaam - Wikipedia
Plato, volgens sommige kunsthistorici zou Rafaël het portret van Plato op de kunstenaar Leonardo da Vinci gebaseerd hebben. Net als Rafaël was Leonardo de Vinci een zeer toonaangevend kunstenaar uit de renaissance periode. Misschien ken je hem wel van zijn werk de Mona Lisa (1503-1507) of het Laatste Avondmaal (1495 - 1498) ? nl.wikipedia.org Leonardo da Vinci - Wikipedia
Archimedes van Syracuse leefde in de derde eeuw v. Chr. en was een Griekse wiskundige, natuurkundige, ingenieur en uitvinder. Hij wordt niet alleen geroemd als de grootste wiskundige van de oudheid, maar ook als een van de grootste wiskundigen aller tijden. De ontdekking van de naar hem genoemde wet van Archimedes stelde hem in staat te bewijzen dat een gouden kroon van keizer Hiëro 2 door de edelsmid was vervalst door toevoeging van zilver. Een anekdote vertelt dat hij, toen hij het theoretische bewijs had gevonden, enthousiast uit bad sprong en naakt de straat op liep en schreeuwde: “Eureka, eureka!” (Grieks: “εύρηκα!” = “Ik heb (het) gevonden!”). nl.wikipedia.org Wet van Archimedes - Wikipedia
De filosofen staan niet zomaar op de muur geschilderd, ze zijn terug te vinden in een tempel, dit gebouw heeft verschillende architectonische facetten. De architectuur is duidelijk geïnspireerd op de Klassieke Oudheid, een duidelijk kenmerk van renaissance kunst. Bijvoorbeeld deze rondbogen met houten cassetteplafond. In het midden zien we ook een aanzet tot koepel zoals deze al reeds toegepast werd in de architectuur van de Klassieke Oudheid: het Pantheon in Rome. nl.wikipedia.org Ongeldige paginanaam - Wikipedia
Een verwijzing naar de Klassieke Oudheid zien we in de beelden op de achtergrond dit beeld is Apollo te herkennen aan zijn harp. Apollo is een god, die werd vereerd in de Romeinse godsdienst. Hij was oorspronkelijk een Griekse god (Apollon). Over het algemeen werd Apollo door de Romeinen vereerd als een reddende god, zowel in nood veroorzaakt door een epidemie of een inval van vijanden. Deze Romeinse interpretatie sloot dicht aan de Griekse Apollon. Bovendien gaf hij orakels en was hij de god van muziek en levensvreugde (cfr. harp). Hij kon ook een strenge en straffende god zijn, met wie men zich dan moest verzoenen.
Een verwijzing naar de Klassieke Oudheid: Minerva. Herkenbaar aan haar wapenuitrusting. Minerva was een belangrijke godin in het oude Rome. De naam van deze godin duidt haar aan als een echt Italische godheid. Minerva of Menerva is een personificatie van de goddelijke macht van het verstand, van de vindingrijkheid van de menselijke geest. Daarnaast staat haar betekenis als de beschermster van de burchten van de steden.
Plotinus was een belangrijk filosoof uit de Oudheid en de grondlegger van wat later het neoplatonisme zou worden genoemd.
Heraclitus, een vroege Griekse filosoof. Vroeger werd gedacht dat dit een portret van Michelangelo was, door de houding van de man: hij wordt afgebeeld als een serieus, nadenkend persoon. nl.wikipedia.org Michelangelo Buonarroti - Wikipedia
De Stanza Della Segnatura is een zaal op de tweede verdieping van het Apostolisch Paleis in Vaticaanstad. De zaal was bedoeld als de bibliotheek van paus Julius II en is tegenwoordig te bezichtigen als onderdeel van de Vaticaanse musea. Paus Julius II begon met de decoratie van nieuwe kamers op de verdieping boven de Appartamento Borgia. Hij had een groep van kunstenaars geregeld om ze te decoreren met fresco's. Toen hij voorbeelden onder ogen kreeg van de kunstschilder Rafaël, was hij zo onder de indruk dat hij de andere schilders ontsloeg, de reeds voltooide schilderingen liet verwijderen en Rafaël volledig de vrije hand gaf. De onderwerpen voor deze kamer waren voorgeschreven door de paus. Ze zijn geïnspireerd op de neoplatonische doctrine en vormen een cirkel die bedoeld is om de Idee van Waarheid, van Goedheid en van Schoonheid te verheerlijken. De schilderingen zinspelen op de vier takken van de humanistische studie: theologie, filosofie, poëzie en rechtswetenschap, die gepersonificeerd worden in medaillons op het plafond. nl.wikipedia.org Stanza della Segnatura - Wikipedia

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.