Euroopalik perekond oppimine.wirenode.mobi
Elektritool youtu.be
Ülevaade ajaloost: • Elektritool on puitmaterjalist valmistatud erivarustusega tool, mida kasutatakse surmanuhtluse täideviimisel. • Esimene elektritool ehitati 1888-1889 a. Thomas Alva Edisoni laboratooriumis West Orange-is. Selle loojateks olid insenerid Harold P. Brown ja Arthur Kennelly. • Esimest korda kasutati elektritooli surmanuhtluse täideviimisel 6. augustil 1890. a., kui New Yorki Auburni vanglas hukati William Kemmler. Kemmler oli kirvega tapnud oma elukaaslase. • Mõnedes USA idapoolsetes osariikides kasutatakse elektritooli hukkamismeetodina tänase päevani, mujal maailmas on seda kasutatud ainult Filipiinidel. USA-s on alates 1976. a. surmamõistetul võimalik valida elektritoolil hukkamise või mürgisüsti ning teiste pakutud võimaluste vahel. • Senini viimane hukkamine oli 16. Jaanuaril 2013. a. hukati USA-s Robert Charles Gleason Jr., kes oli süüdimõistetud kahe vanglakaaslase tapmises. Meetodi valis hukatav ise. • Elektritoolil hukkamist peetakse tänapäeval üheks kõige piinarikkaimaks surmanuhtluse täideviimise vormiks.
Elekter ja inimene: Elektrilöögi ohtlikkuse määrab ära inimkeha läbinud elektrivoolu tugevus. Ohtlikuks loetakse voolusi, mille tugevus on üle 10mA. Vastavalt Ohm'i seadusele vooluringi osa kohta sõltub voolutugevus pingest ja takistusest. Pinge annab vooluallikas ning takistuse inimkeha, peamiselt nahk. Mida niiskem nahk, seda väiksem on selle ja kogu keha takistus. Märja kehapinna takistus on sadu kordi väiksem, kui kuiva nahapinna korral. Alates 50-voldisest pingest ei isoleeri kuiv nahk piisavalt keha sisemust ning keha võib läbida ohtliku tugevusega vool. Tugeva voolu all olev keha süttib põlema. Piisab mõne milliamprisest voolust, et tekiks südame fibrillatsioon, mis võib viia südame seiskumiseni. Voolu ohtlikkus sõltub ka voolu liigist. Perioodiliselt muutuva suunaga vahelduvvoolu loetakse viis korda ohtlikumaks, kui ühesuunalist alalisvoolu. Vahelduvvoolu elektrilöögiga kaasnevad ka intensiivsed lihasekrambid. Hukkamine elektritoolil: Kasutatakse 60Hz sagedusega vahelduvvoolu pingevahemikus 200V – 2500V, mille tagajärjel tekib hukatava kehas vool tugevusega 5A – 25A. Pea külge ühendatakse faasijuhtmega seotud elektrood ning käte-jalgade külge maandatud elektroodid. Voolu lülitavad sisse vanglaametnikud. Mõnel juhul kasutatakse mitut lülitit, millest ainult üks sulgeb hukkamiseks vajaliku vooluahela. Hukkajad ise ei tea, kelle lülitusest protseduur algab. Surmamõistetu saab programmeeritud järjekorras vooluimpulsse: 1500V – 2500V 10 – 30 sekundit 200V – 1500V kuni minut 1500V – 2500V 10 – 30 sekundit 200V – 1500V kuni minut Kui ta 10 – 15 minuti pärast veel elus on, siis korratakse protseduuri, kuni paratamatu lõpplahenduseni.
Demokraatia - kas õpetus või elustiil yhiskonnapetus.zohosites.com Noore eurooplase m-õpik - avaleht
Ühinenud Euroopa - katus või kodu? padlet.com Mida arvad Sina?
Milline peremudel on õige? oppimine.wirenode.mobi
Noorte koostöö oma kodukoha kultuuripärandi ja looduskeskkonna kaitseks www.myhistro.com Noorte koostöö kohaliku kultuuripärandi ja looduskeskkonna väärtustamiseks ning säästvaks kasutamiseks
Kooselumudeli valik tricider.com
Elektritooli vooluahel lh5.googleusercontent.com
Vesiniku-auto - ül. Millise valemi abil toimub vesiniku muutumine mootorikütuseks? lh4.googleusercontent.com
Globaalsed protsessid learningapps.org leia sobiv mõiste, mis kirjeldab 20.sajandi teise poole maailma mõjutanud globaalseid protsesse
Kui suhetes on elektrit! www.superteachertools.com SuperTeacherTools provides free programs to assist teachers or anyone else looking for fun review/training/classroom management materials.
Kuidas teha tähtsaid otsuseid - kasuta ühiskonnaõpetuse, perekonnaõpetuse ja füüsika teadmisi? lh6.googleusercontent.com
Osale aruteludes ja diskussioonides ning koosta 3 ideeskeemi: 1) kuidas võtta vastu demokraatlikke otsuseid ühiskonnas? 2) kuidas otsustab olulisi küsimusi tänapäeva perekond? 3) kuidas mõjutab füüsika ühiskonna ja perekonnaelu?
Elektritoolist www.oesel.ee
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsiga. i.creativecommons.org
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsiga. i.creativecommons.org