Mapa nejvýznamnějších rekonstrukcí na Hradě
Rekonstrukce střechy jiřského kláštera (2004) Cena: 10 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Zlatá ulička (2011) - kompletní výměna inženýrských sítí, statické zajištění domečků, obnova fasád, rekonstrukce vnitřních interiérů. Ve Zlaté uličce byla zřízena nová stálá expozice připomínající život zdejších obyvatel v průběhu staletí. Cena: 40 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Rekonstrukce zázemí Španělského sálu včetně nového vstupu (2002) Cena: 71 milionů
Oprava oken Španělského sálu a Rudolfovy galerie (2005) Cena: 6 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Rekonstrukce Obrazárny (1997) Cena: 54 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Nový vstup z II. nádvoří (1997) Cena: 10 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Rekonstrukce severního vstupu u Paccasiho brány - instalace plastiky lva (2009) Cena: 8 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Tunel pod Prašným mostem (2002) Cena: 31 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Rekonstrukce Zámecké stoky (1995) - odvodňuje II. nádvoří Cena: 11 milionů
Rekonstrukce cest v Horním jelením příkopu (1997) Cena: 8 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Vybudování výměníkové stanice, rekonstrukce ÚT v garážích (1995) Cena: 14 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Jízdárna (2007) - celková rekonstrukce objektu a jeho přizpůsobení pro funkci výstavního prostoru Cena: 141 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Plynová kotelna v Jízdárně (1999) Cena: 44 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Rekonstrukce č. p. 51, Lví dvůr (1995) Cena: 22 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Plečnikova vinice v Horním jelením příkopu (1996) Cena: 9 milionů
Rekonstrukce a rozšíření exteriérového osvětlení (1995) Cena: 10 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Rekonstrukce krovu Královského letohrádku (1996) Cena: 5 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Královský letohrádek (2010) - provedení nových izolací včetně odvodnění objektu. Restaurování sochařské výzdoby a architektury, nová barevnost průčelí, oprava měděné střechy a historického krovu Cena: 58 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Empírový skleník (2012) - celková rekonstrukce objektu v Královské zahradě - fasády, střechy a interiér včetně inženýrských sítí a vnitřního vybavení, obnova barevnosti průčelí Cena: 20 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Výstavba Oranžerie (1999) Cena: 60 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Vyhlídka na Opyši (2006) - nové řešení východního předpolí Hradu (zadláždění, položení nových sítí) Cena: 7 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Jiřská ulice (2008) - výměna dožilých inženýrských sítí a celkové předláždění ulice Cena: 32 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Ústav šlechtičen (2008) - dokončení náročné rehabilitace zničeného objektu (statické zabezpečení, fasády, restaurování, interiér, sítě). V rámci rekonstrukce byla obnovena renesanční podoba hlavního sálu a nádvoří někdejšího Rožmberského paláce. Cena: 88 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Rekonstrukce rozvodny v Mockerových domech (2005) Cena: 7 milionů
Jižní zahrady (2012) - obnova dle původního stavu z 20. let minulého století Cena: 79 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Přípojky ÚT a chladu pro jižní křídlo, úprava tras (1994) Cena: 14 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Archiv Pražského hradu (2008) - rekonstrukce a restaurování historických prostor v suterénu jižního křídla Nového paláce (výměna rozvodů, obnova podlah, restaurování omítek, kleneb a stěn, vybudování nových depozitářů). Cena: 56 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Výdlažba Vikářské ulice (2002) Cena: 45 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Nepřetržité restaurování a údržba katedrály (2003 až 2012) - během posledních deseti let se zrestaurovalo 14 pilířů opěrného gotického systému včetně architektonické plastiky a západního průčelí katedrály s věžemi. Na chrámu byly dále provedeny tyto zásahy: údržba mozaiky s Posledním soudem, restaurování nástěnných maleb v kapli sv. Václava, restaurování nástěnných maleb v kapli Valdštejnské a v kapli sv. Kříže... V roce 2008 se restaurovala také Korunní komora. Cena: 118 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Oprava hlavní věže katedrály (2001) Cena: 14 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Výstavba skleníku v Lumbeho zahradě (1998) Cena: 55 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Starý královský palác (2009) - rekonstrukce celého objektu (střecha, fasáda, interiér). Uvnitř byla mimo jiné restaurována klenba a podlaha Vladislavského sálu. Cena: 38 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Kaple sv. Kříže (2011) - stavební úpravy pro potřeby nové stálé expozice Svatovítského pokladu včetně zabudování klimatického a bezpečnostního systému. Renovována byla i bohatá výzdoba z 18. a 19. století. Cena: 24 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Rekonstrukce Plečnikova výtahu ve středním křídle (2007) Cena: 7 milionů
Infocentra (2010) Cena: 24 milionů) www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Arkády pod zahradou Na Baště (2010) Cena: 14 milionů www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Instalace požárního a bezpečnostního systému (1998) Cena: 35 milionů
Rekonstrukce podzemních konstrukcí, izolace, přeložení dlažby (1996) Cena: 64 milionů
Rekonstrukce fasád a střech tří křídel Nového paláce na II. nádvoří (2014) Cena: 13 milionů img.ihned.cz
Demolice nepůvodní vestavby ze 60. let minulého století v Nejvyšším purkrabství (2014) Cena: 18 milionů img.ihned.cz
Opravy v katedrále (2013 a 2014) - Restaurování a oprava 9. opěrného pilíře, dvou oken či údržba mozaiky Poslední soud. Dále rekonstrukce kaple sv. Zikmunda, Ludmily a Kříže či restaurování hodinového stroje z konce 16. století. Cena celkem: 30 milionů img.ihned.cz