Let me show our beautiful nature
www.youtube.com От теб съм взел очите и ръцете, за да те виждам и прегръщам аз. Нозе да нямам, пак ще се затичам към теб в най-трудния си час. Без теб какво бих бил? Дърво б...

Sign up

By signing up you agree to the Terms of Service.