An Interactive Image
Liberalisme Democràtic. "Washington cruzando el Delaware" per Emanuel Leutze, 1851
Principi de Guerra d'Independència
Liberalisme Doctrinari. Reunió de progresistes a Madrid al 1863.
Principi de diferents corrents liberals a Espanya. www.kalipedia.com
"La libertad guiando al pueblo" per Eugène Delacroix al 1830
Representa el començament de les revolucions burgueses, al 1830 on es representa la la ira del poble seguint a la llibertat representada per una dona molt sensual i real.
Thomas Paine (1737-1809)
Benjamin Franklin (1706-1790) Polític

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.