תכניות מינוי למורים, לבתי ספר

מורה בחינם

צרו תמונות אינטראקטיביות ציבוריות, בלי תלמידים

חינם


בין התכונות:

 • עריכת תמונות אינטראקטיביות
 • פרסם דמויות ללא הגבלה
 • פרסם סרטוני וידאו ללא הגבלה
 • יצירת סיורים וירטואליים
 • 1,000 views per year
הרשמה חינם

בתי ספר ומחוזות

הוסיפו למידה חזותית לפלטפורמות ניהול למידה ושיתוף פעולה קיימות

החל מ- $1,000 /שנה


כולל את כל מאפייני הפרמיום, וגם:

 • פרופיל ארגוני
 • 360°/VR video publishing
 • צפייה לא מקוונת
 • תמיכת והדרכת פרימיום
 • תמיכת SAML לכניסה יחידה
 • חברו את ה-LMS באמצעות LTI
 • Unlimited views
פנו אלינו

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.

Sign up

By signing up you agree to the Terms of Service.